Autres brèves

Recherche

Ontdekkingscentrum kanaal
VACATURE ANIMATOR VOOR ONTDEKKINGSCENTRUM COOP VERANTWOORDELIJKE CREATIEVE WORKSHOPS VOOR ONTDEKKINGSCENTRUM COOP

COOP – het ontdekkingscentrum aan het kanaal is een nieuwe educatieve en culturele plek die binnenkort de deuren opent in Anderlecht. COOP wil de omvorming van de Brusselse kanaalzone sinds de industriële revolutie opnieuw in de schijnwerpers plaatsen. Een permanente tentoonstelling vertelt bezoekers alles over de ingrijpende veranderingen in de industrie, voor de bewoners en de omgeving, en de weerklank ervan tot ver buiten de kanaalzone.

COOP richt zich vooral tot kinderen jongeren van 8 tot 16 jaar. Het aanbod is opgebouwd rond een twintigtal workshops waarin productiviteit, creativiteit en teamwork centraal staan. De werkzaamheden van de workshops zijn zo opgevat dat er een wisselwerking ontstaat tussen de thema’s van de permanente tentoonstelling en het ontdekkingsparcours in de kanaalzone.

COOP wil een team opbouwen rond twee competenties. De kandida(a)te(en) kunnen solliciteren voor één van beide functies of beide samen.

ANIMATOR (-TRICE) COOP Samen met de directie van de COOP-programmatie het verloop van de animatie uitwerken ; Fungeren als aanspreekpunt voor groepen voor sessies van een halve of hele dag ; De groep coachen bij het uitvoeren van de voorgestelde animatie naargelang van het afgesproken verloop van de animatie. Competenties Kunnen omgaan met een groep jongeren ; Thuis zijn in animatie van musea, belevings- en tentoonstellingscentra met workshops ; Belangstelling hebben voor de COOP-thema’s.

VERANTWOORDELIJKE CREATIEVE WORKSHOPS VAN COOP De creatieve workshops van het COOP leiden ; Samen met de directie van de COOP-programmatie de productieve en creatieve activiteiten voor bezoekersgroepen uitwerken ; Samenwerken met de animatoren van groepen aan de uitvoering van de creatieve en productieve activiteiten voor groepen Competenties Ervaring in het leiden van creatieve workshops ; Belangstelling hebben voor de COOP-thema’s.

Aangeboden contracten Deeltijds of voltijds contract of specifieke prestaties met een SMART- of vergelijkbaar statuut. Kandidaturen Stuur uw cv en motiveringsbrief naar : Anderlecht Moulart Scfs - José Menéndez – Scheikundigestraat 34-36 - 1070 Brussel info@coop.brussels Gesprekken met kandidaten vanaf 27 april 2016. Uiterste datum voor de ontvangst van kandidaturen : maandag 16 mei 2016.

PDF - 4.6 Mo